năng lượng điện gió

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về năng lượng điện gió, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Để thực hiện mục tiêu xã hội không than đá, chỉ tính riêng bốn khu vực là Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, sẽ cần khoản đầu tư lên đến 8.500 tỉ yen trong giai đoạn 2021 - 2050.

Theo ông Gareth Wath, trong 10 năm tới, Việt Nam cần đầu tư 100 tỉ USD để phát triển năng lượng. Với nhu cầu lớn như vậy, Việt Nam đang trở thành thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với nguồn vốn “khủng” khoảng 9 tỷ USD, các nhà đầu tư dự án Điện gió Kê Gà đang hy vọng tạo ra bước đột phá cho nền kinh tế Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc về điện gió.