năng lượng điện tái tạo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về năng lượng điện tái tạo, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Theo ông Gareth Wath, trong 10 năm tới, Việt Nam cần đầu tư 100 tỉ USD để phát triển năng lượng. Với nhu cầu lớn như vậy, Việt Nam đang trở thành thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.