năng lượng trái đất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về năng lượng trái đất, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Chỉ trong vòng 14 năm, sự mất cân bằng năng lượng của Trái Đất đã tăng gần gấp đôi.