nền kinh tế chia sẻ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nền kinh tế chia sẻ, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của mô hình kinh tế chia sẻ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành thương mại, dịch vụ Việt Nam cũng có bước chuyển mình tích cực.

Nền kinh tế chia sẻ là một xu hướng sẽ tồn tại trong dài hạn và đây là tin mừng cho các chủ đầu tư bất động sản. Thị trường sẽ thay đổi bởi sự xuất hiện những mô hình chia sẻ như co-working.

Nền kinh tế chia sẻ là khái niệm mới ở nước ta, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia nó sẽ đem lại hiệu quả đáng kể cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.