Ngân hàng Nhà nước cung ứng ròng 70.000 tỷ đồng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ngân hàng Nhà nước cung ứng ròng 70.000 tỷ đồng, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Đây là lần thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá giao dịch chỉ trong một tháng, sau khi đã tăng 6 lần kể từ đầu năm.

Thanh khoản toàn hệ thống tổ chức tín dụng vẫn được hỗ trợ rất lớn từ việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lượng lớn ngoại tệ và cung ứng ròng khoảng 70 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2018.