ngành kinh tế trong cả nước

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngành kinh tế trong cả nước, cập nhật vào ngày: 19/07/2024

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/12, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 27,72 tỷ USD.

Trong năm 2021, Chính phủ đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Thế nhưng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận được nhiều với các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ.