ngành nuôi trồng thủy sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngành nuôi trồng thủy sản, cập nhật vào ngày: 21/10/2021

Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030.