Ngày hội Văn hóa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ngày hội Văn hóa, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Ngày hội Văn hóa & Tiêu dùng Nhật Bản chính thức quay trở lại với người dân thủ đô trong diện mạo hoàn toàn mới.