Ngày vàng mua sắm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ngày vàng mua sắm, cập nhật vào ngày: 05/12/2020

Thứ Sáu Đen (hay còn gọi là Black Friday) là "Ngày vàng mua sắm" của người dân Mỹ với hàng chục ngàn mặt hàng giảm giá cực lớn.

Mọi người hẳn đã biết Black Friday - Ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn được coi là "Ngày vàng mua sắm" với hàng chục ngàn mặt hàng giảm giá cực lớn.