NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG , cập nhật vào ngày: 29/10/2020

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.