ngoại tệ ngày 28/4

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngoại tệ ngày 28/4, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế nằm ở mức thấp do nước Mỹ không ngừng hỗ trợ tiền và có kế hoạch đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng thời gian tới.