người say rượu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về người say rượu, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Từ ngày 1/6/2019, vì lý do an toàn bay, những hành khách say rượu sẽ không được lên máy bay.