người sử dụng Facebook

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về người sử dụng Facebook, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Bộ Công an vừa có thông tin cảnh báo về các "thủ thuật" mà các đối tượng dùng để lừa đảo tiền của người sử dụng Facebook.