người thuộc diện ưu tiên phấn khởi đi làm thẻ xe bus miễn phí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về người thuộc diện ưu tiên phấn khởi đi làm thẻ xe bus miễn phí, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Đây là những người thuộc diện ưu tiên như người có công với cách mạng, người trên 60 tuổi, người khuyết tật, nhân khẩu hộ nghèo.