nguồn cung hàng thiết yếu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguồn cung hàng thiết yếu, cập nhật vào ngày: 03/10/2022

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hoạt động thương mại tại các địa phương có dịch bệnh vẫn đang diễn ra bình thường, sẽ không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá vì dịch Covid-19.