nguồn tín dụng xanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguồn tín dụng xanh, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Việc xây dựng và phát triển thị trường tài chính xanh sẽ tạo ra môi trường thuận lợi, để các tổ chức tài chính và doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn cho đầu tư, thực hiện các dự án xanh.

Nền kinh tế trong những năm gần đây đã có những khởi sắc mới khi chú trọng vào tăng trưởng xanh, tín dụng xanh cũng được biết đến nhiều hơn.

VPBank và Công ty Tài chính Proparco thuộc Cơ quan Phát triển Pháp đã cùng ký kết một hợp đồng tín dụng, nhằm gia tăng thêm nguồn tín dụng xanh cho các dự án thân thiện môi trường...