nguyễn ngọc phương

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguyễn ngọc phương, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Theo ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương, để xảy ra những sự việc người dân đi xuất khẩu lao động chui, vượt biên trái phép do cơ quan quản lý Nhà nước thiếu chặt chẽ.