Nguyễn Sỹ Cương

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nguyễn Sỹ Cương, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Theo ĐBQH, từ thủa khai sinh ra giá điện nước nhà thì giá điện luôn tuân theo một quy trình bất biến là tăng rồi tăng nữa, tăng mãi.