nhà máy sản xuất vaccine

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhà máy sản xuất vaccine, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Ngày 15/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thuốc, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19.