Nhà Mơ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nhà Mơ, cập nhật vào ngày: 18/01/2022

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 3288/UBND-KT về việc triển khai cho vay vốn mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Dự kiến, nguồn vốn cho vay này lên tới 100 tỷ đồng.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 3288/UBND-KT về việc triển khai cho vay vốn mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Dự kiến, nguồn vốn cho vay này lên tới 100 tỷ đồng.