nhà ở xã hội 200 triệu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhà ở xã hội 200 triệu, cập nhật vào ngày: 25/10/2021

Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra mới đây.

Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra mới đây.