nhà tiên tri

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhà tiên tri, cập nhật vào ngày: 18/08/2022

Mặc dù đã qua đời hơn 2 thập kỷ, người ta vẫn “sởn da gà” khi nhớ đến những lời dự đoán ảm đạm trong năm 2020 của nhà tiên tri mù Vanga.