nhập khẩu điều thô

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhập khẩu điều thô, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Gần 1 tỷ USD là con số nhập siêu đầu tiên sau 31 năm của ngành điều trong nửa đầu năm 2021.