Nhật Minh Land

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nhật Minh Land, cập nhật vào ngày: 25/10/2020

Dù đã có quy định cấm mở bán khi chưa đủ điều kiện và huy động vốn trái phép, thế nhưng một số CĐT vẫn sử dụng bên thứ 3 vừa để mở bán căn hộ, vừa để "hứng mũi chịu sào" khi xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật.