Nhiễm độc thủy ngân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhiễm độc thủy ngân, cập nhật vào ngày: 27/05/2020

Gần cống xả Công ty Rạng Đông, 12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch có lượng thuỷ ngân vượt ngưỡng cho phép.