NHỚ NHUNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về NHỚ NHUNG, cập nhật vào ngày: 02/02/2023

26
10/2019

Tôi xa Hà Nội

Hà Nội - đủ để cho bất cứ ai dù chỉ có ít thời gian sống ở đó hãnh diện nhận mình là người Hà Nội. Nhạc sĩ Anh Bằng, dù không gốc Hà Nội, nhưng khi phải rời Hà Nội đã viết nên câu ca cháy bỏng nhớ nhung khao khát.