những câu chuyện về tính tiết kiệm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về những câu chuyện về tính tiết kiệm, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ăn, ở, sinh hoạt, ở mọi lúc, mọi nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nổi tiếng với những câu chuyện về tính tiết kiệm.