Những điểm tốt của sữa mẹ so với sữa công thức

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về những điểm tốt của sữa mẹ so với sữa công thức, cập nhật vào ngày: 29/10/2020

Sữa công thực được quảng cáo có rất nhiều chất bổ và dinh dưỡng cho bé, nhiều loại sữa công thức hiện nay được quảng cáo có thành phần sữa mẹ và tốt ngang với sữa mẹ. Điều này có thật hay không?