những người từng nhiễm Covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về những người từng nhiễm Covid-19, cập nhật vào ngày: 20/10/2020

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương kêu gọi mọi người dân tham gia hiến huyết tương để phục vụ đề tài “Đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng...