ô nhiễm không khí khi nào hết

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ô nhiễm không khí khi nào hết, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Theo nhận định của Chi cục Bảo vệ môi trường, chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức kém trong vài ngày tới và phải chờ tới các đợt không khí lạnh.