Ông Nguyễn Văn Lê

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ông Nguyễn Văn Lê, cập nhật vào ngày: 29/05/2020

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa triển khai sản phẩm tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bao gồm các thương nhân đầu mối, phân phối, tổng đại lý kinh doanh, đại lý và thương nhân bán lẻ với nhiều ưu đãi, khác biệt.