Pan Group

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Pan Group, cập nhật vào ngày: 26/05/2020

Những năm qua, thị trường M&A có sự thay đổi nhanh chóng, trong đó có Việt Nam. Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoại lẫn nội địa đã hướng tới Việt Nam như một thị trường đầy tiềm năng.