PGBank

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về PGBank, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Petrolimex có thể sẽ tìm thêm đối tác ngân hàng để tối đa hóa quyền lợi, bán cổ phiếu quỹ hay thoái vốn Nhà nước,... lấy vốn mở rộng mạng lưới đầu tư.

Petrolimex có thể sẽ tìm thêm đối tác ngân hàng để tối đa hóa quyền lợi, bán cổ phiếu quỹ hay thoái vốn Nhà nước,... lấy vốn mở rộng mạng lưới đầu tư.

Đại hội cổ đông MBB vừa thông qua kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 47% trong năm 2018. Ngoài ra, chiến lược M&A và mở rộng mạng lưới hoạt động cũng được ban lãnh đạo của ngân hàng này tiết lộ tại đại hội.