phân luồng học sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phân luồng học sinh, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2019, số học sinh chỉ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp là hơn 270.000 em – con số lớn nhất trong các năm tổ chức thi THPT quốc gia trở lại đây.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2019, số học sinh chỉ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp là hơn 270.000 em – con số lớn nhất trong các năm tổ chức thi THPT quốc gia trở lại đây.