phát thẻ đi chợ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phát thẻ đi chợ, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ cách hai ngày/lần, hoặc ba ngày/lần. Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 10-15 thẻ vào chợ/30 ngày.