phát triểm kinh tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phát triểm kinh tế, cập nhật vào ngày: 17/01/2022

Mới đây, tọa đàm "Tham vấn ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam" do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.