phát triển các dự án điện gió

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phát triển các dự án điện gió, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Mức công suất điện gió có thể vận hành trước thời điểm 31/10/2021 hơn 5.600MW như các chủ đầu tư đăng ký với EVN là không thực tế. Vì thế, loạt địa phương đã kiến nghị với Thủ tướng gia hạn giá ưu đãi cho điện gió.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.