phát triển nhà ở công nhân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phát triển nhà ở công nhân, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Nhằm khắc phục tồn tại, khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, Bộ Xây dựng vừa có đề xuất gói tín dụng 30000 tỷ để giải quyết nhà ở cho công nhân.