PHÍ MÔN BÀI

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về PHÍ MÔN BÀI, cập nhật vào ngày: 12/08/2020

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 4/10/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài.