phiếu công bố sản phẩm hết hiệu lực.

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phiếu công bố sản phẩm hết hiệu lực., cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Công an tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở chính và kho hàng một Công ty kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện trên 1.700 hộp mỹ phẩm dù phiếu công bố sản phẩm đã hết hiệu lực.