phong trào kinh doanh mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phong trào kinh doanh mới, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Nền kinh tế chia sẻ là khái niệm mới ở nước ta, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia nó sẽ đem lại hiệu quả đáng kể cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.