Phường Yên Phụ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Phường Yên Phụ, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

Tình trạng xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp diễn ra tràn lan trên địa bàn phường Yên Phụ, phá vỡ quy hoạch đô thị quận Tây Hồ.