quá tải hạ tầng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quá tải hạ tầng, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Bàn về việc cải tạo chung cư cũ, bà Vương Phan Liên Trang, chuyên gia quy hoạch, Phó Tổng giám đốc enCity cho rằng, cần xem xét khía cạnh sáng tạo khi cải tạo chung cư cũ thay vì chỉ nhin vào tầng cao và dân số.

Đô thị hóa là hướng tới sự hài hòa giữa KT, MT và XH với mục tiêu cuối cùng là đời sống cư dân phải khá giả hơn, sống tiện nghi và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, PT đô thị ở nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức.