Quan-hoang-mai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quan-hoang-mai, cập nhật vào ngày: 01/12/2020

Với bề dày xây dựng và phát triển, đến nay BIDV đã có mạng lưới điểm chấp nhận thẻ rộng khắp cả nước với 1.300 máy ATM và hàng nghìn POS.

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank hiện đã mở rộng mạng lưới ra gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch được kết nối trực tuyến trên toàn quốc.