quản lý giá bán điện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quản lý giá bán điện, cập nhật vào ngày: 16/01/2021

Sở Công thương Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4692/SCT-QLNL về tăng cường công tác quản lý giá bán điện cho sinh viên, công nhân, người lao động tại các khu vực có nhà cho thuê để ở đảm bảo thực hiện đúng quy định về giá bán điện.