quản trị doanh nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quản trị doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên phát triển và áp dụng kỹ thuật số, điều này đang làm thay đổi phương thức sản xuất, tác động rất mạnh đến việc làm và cơ cấu việc làm của nền kinh tế.