quản trị viên tập sự

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quản trị viên tập sự, cập nhật vào ngày: 09/08/2020

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức khởi động chương trình “Quản trị viên tập sự 2020” nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ để đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý tương lai...