quay thưởng sổ số

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quay thưởng sổ số, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Với việc ban hành Thông tư 78 cùng nhiều nội dung đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử, Bộ Tài chính tiếp tục đặt ra dự định quay số trúng thưởng với mã số trên hóa đơn để khuyến khích người dân sử dụng.