Queen Home An Phú

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Queen Home An Phú, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Môi giới rầm rộ chào bán dự án Queen Home An Phú. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trên địa bàn Bình Dương không có dự án này do Núi Hồng Group làm chủ đầu tư.