quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

BHXH Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập và một số ứng dụng, trang web xấu nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân.